Ανελκυστήρες προσώπων


Στην Liftworks ειδικευόμαστε στην εγκατάσταση ανελκυστήρων όλων των τύπων  σε οικιακούς , εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους , τόσο σε παλαιά όσο και σε νέα κτίρια.

Παρέχουμε μία πλήρη σειρά πρόσθετων υπηρεσιών, χωρίς κανένα κόστος, για τους ιδιοκτήτες, διαχειριστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς κλπ.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν :

 

Πλήρη υποστήριξη σε μηχανολογικό σχεδιασμό

Υποστήριξη από διακοσμητή για  άρτια αισθητική

Υπολογισμό ηλεκτρικών απαιτήσεων και παράδοση μελέτης

Έλεγχο του φρεατίου υφιστάμενων κτιρίων

Προγραμματισμό εργασίας , υλικών και σύνταξη χρονοδιαγράμματος εφαρμογής

Εκτίμηση προϋπολογισμού με ακρίβεια και δέσμευση